Regressie en reÔncarnatietherapie

Wat is regressie- en reincarnatietherapie ?
Met deze therapieŽn kunnen ervaringen uit het verleden worden verwerkt, die nog invloed hebben in het dagelijks leven. Bij regressie- en reÔncarnatie-therapie( is dieptepsychologie) ga je terug naar ervaringen uit een vroeger stadium. Hierdoor verandert de kijk op jezelf en anderen. Leven en dood krijgen een andere betekenis, waardoor veel angsten verminderen. Er ontstaat een andere kijk op de wereld en het leven, die veel ervaringen weer zin geeft. Het is een terrein waar vaak geen aandacht, ruimte of tijd voor is. Het is een kans om jezelf te helen en complementair (is aanvullend) aan de geneeskunde, waarom zou je die mogelijkheid laten liggen?

Verdringen
Ook als we schokkende ervaringen verdringen, werken ze na. Van nare ervaringen kunnen we fysiek en geestelijk last blijven houden. Ze blokkeren de doorstroom van energie. Een mens bestaat uit allemaal stukjes die we deelpersoonlijkheden noemen. Als je een ervaring verdringt, raak je dat stukje van jezelf kwijt. Op die plaats ontstaat dan een leegte, een vacuŁm dat energie van anderen aantrekt. Het doel is om de energie van jezelf en die van anderen te neutraliseren en daarna te scheiden. Zo kun je weer een heel mens worden, met al je deel-persoonlijkheden., en ontstaat er inzicht in je eigen proces. Na een sessie voel je je dan ook vaak bevrijdt.

Onbewust
Zonder dat we het ons bewust zijn, hebben vroegere ervaringen dus nog steeds invloed. Het kan bijvoorbeeld gaan om traumaís als een ongeluk, angsten en depressies of lichamelijke klachten. Ook wereldgebeurtenissen als bijvoorbeeld de oorlog in Irak werken door in het onderbewustzijn van mensen. Ervaringen vanuit de geschiedenis van de hele mensheid hebben invloed op hoe je nu functioneert.

Therapie
Tijdens de therapie raakt de cliŽnt in een hele lichte trance. Vergelijk het met wanneer je een boek zit te lezen. Je bent verdiept in een andere wereld. Als iemand vraagt of je thee wil schrik je even op. Het is een soort dubbel bewustzijn. Tijdens regressietherapie gaan we terug naar een gebeurtenis uit dit leven die het begin vormt van jouw probleem. Per toeval kun je zo ook ervaringen uit vorige levens of de geschiedenis ontdekken. Je kunt die ervaringen ook interpreteren als een droom of fantasie. De therapie werkt dus ook als je niet in reÔncarnatie gelooft.

Herbeleven
ďDe ervaringen die boven komen zijn voor ieder mens uniek. Na afloop proberen we die samen te interpreteren. Tijdens de therapie worden de ervaringen geestelijk, emotioneel en lichamelijk opnieuw beleefd, zodat je ze kunt verwerken. Je maakt de afvalstoffen vrij die het lichaam sinds de nare ervaring heeft vastgehouden. Daarna kunnen de afvalstoffen het lichaam gaan verlaten en kan de energie weer normaal gaan stromen. We werken dus op het gebied van gevoel, lichaam, geest en zintuigen.

Goede aanleidingen om regressietherapie- en reÔncarnatietherapie te proberen, zijn:
 • onbegrepen en ongewilde reacties die leiden tot klachten als angsten, fobiŽn, depressies, relatie- problemen en seksuele problemen.
 • karaktertrekken die ons dwars zitten en overtuigingen die ons verkeerd doen handelen.
 • hardnekkige lichamelijke klachten, ook als er een medische oorzaak is vastgesteld.
 • Ongelukken, geweld. Na ongevallen., geweld is regressietherapie buitengewoon geschikt.
 • Incest en verkrachting.
 • Het verlies van een partner, vriend of naaste.
 • Anorexia en bulimia.
 • Migraine.
 • Kanker, posttraumatische dystrofie en andere vormen van ongeneeslijke ziekten.
 • Ongewilde kinderloosheid.
 • Angst voor de dood.
 • Onverklaarbare gevoelens van zin-loosheid.
 • Kinderen vanaf 4 jaar komen voor bovenstaande therapieŽn in aanmerking, al houdt dat een speciale aanpak in. Regressietherapie is ongeschikt voor zwakbegaafden en voor ernstig contactgestoorde mensen. PatiŽnten met onvoldoende realiteitszin kunnen problemen van vorige levens als excuus voor hun problemen nu nemen. Opgaan in de eigen binnenwereld kan hun contact met de buitenwereld verder verzwakken.

  Regressietherapie werkt in vergelijking met de meeste andere therapieŽn snel. Bij een beperkt probleem is het gewoon om met drie tot vier sessies klaar te zijn. Soms lukt dat in een sessie. Normaal zijn vijf tot tien sessies voldoende.
  top