Over-all methode©

Ben je het beu om:
  • steeds maar weer een andere therapie te volgen?
  • de (werk) druk van deze tijd te voelen?
  • het leven te leiden wat je niet wilt?
  • te transformeren en te afformeren tot je een ons weegt?

Wil je:
  • op een gemakkelijke manier alles laten gaan en het unieke wezen leven wat je bent?
  • een groeispurt maken in je spirituele leven?
  • volledig met alle delen van jezelf gelukkig en echt aanwezig zijn in het hier en nu?

Marianne Rombouts is de ontwikkelaar van de Over-all methode©

Op onze levensreis dragen we de gehele geschiedenis mee. Alles wat er ooit heeft plaatsgevonden leeft door in ons systeem en onderbewustzijn. Er zijn vele delen waarvan we niet beseffen dat ze bestaan en bij ons horen. We zijn van essentie multidimensionale wezens en er leven delen van ons in parallelle werelden Er zijn allerlei aspecten (delen) van onszelf, er zijn delen die we afgesloten hebben, getraumatiseerd zijn, etc. en delen die we geïntegreerd hebben. Laatstgenoemden zijn de delen die zijn thuis gekomen in ons lichaam en met ons en onderling samen werken. We hebben ons zo verdiept in het spel van de dualiteit (tegenpolen), dat we het ons helemaal eigen gemaakt hebben, waardoor we vergeten zijn wie we werkelijk zijn. We zijn gehecht geraakt aan onze problemen en het drama want dat is ten minste bekend. Verder geeft het ons een bepaalde schijnveiligheid. We weten wat we hebben maar ons evolutieproces, onze innerlijke drive, dwingt ons min of meer om verder te gaan, voorbij onze angsten, de dualiteit en het onbekende.

We hebben allemaal weerstanden (blokkades of belemmeringen), bijvoorbeeld angsten, en die hebben we in verschillende gradaties. We kunnen deze weerstanden uittrekken alsof het kledingstukken zijn. Hans de Waard noemt deze jassen. Dan zijn de lichte angsten de zogenaamde T shirts, de zwaardere colbertjes en de zwaarste angsten over-alls. In de over-all zit je helemaal ingepakt met capuchon en al. We hebben onszelf zo ingepakt dat we ons Innerlijke Licht, God, onze Essentie, bijna verduisterd hebben. We kunnen onszelf uitpakken (afpellen als een ui) laag voor laag tot ons Licht weer zichtbaar wordt en we het contact hersteld hebben met de God die we allemaal zijn.

Met de over-all methode© kunnen we weerstanden in meerdere lagen of frequenties tegelijkertijd loslaten. Alles wat niet essentieel is lost op als elke weerstand wordt prijsgegeven. Als je je fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichamen ziet als een systeem waar energie en bewustzijn door heen stroomt, dan dienen alle weerstanden in je opgeheven te worden, omdat je anders de doorstroming belemmert. Het opheffen van die weerstanden is waar we voortdurend mee bezig zijn. Vroeger werd dat in esoterische kringen wel ‘Het Grote Werk’ genoemd. Dat gaat stap voor stap, want als we alles in één keer zouden laten gaan zou ons systeem het niet aankunnen en zouden we dit opblazen.

Dé gereedschappen van het Nieuwe Bewustzijn of de Nieuwe Energie zijn: de verbeelding, een heldere focus hebben, keuzes maken, compassie hebben voor jezelf en anderen en vooral de relatie met jezelf. Door de weerstanden in jezelf op te ruimen ervaar je dat juist de relatie met jezelf - en daardoor ook met je omgeving - verbetert.

Nieuwe Energie of Nieuw Bewustzijn
Door de komst van de nieuwe energieën en het nieuwe bewustzijn is het mogelijk geworden dat je zelf de over-all, met daarin de weerstanden (die je duidelijk moet benoemen), kunt uittrekken en dat zelfstandig kunt blijven doen als het wenselijk is. Dit is ook mogelijk met betrekking tot gezondheid.
We gaan voorbij aan het gebruik van transformatiezinnen, zuiveren of affirmatie zinnen.

Celherinneringen
Cellen hebben geheugen; de herinneringen die in de cellen opgeslagen zitten komen vrij en zijn energie. Deze energie (celherinnering) komt nog eenmaal terug om je te dienen. Het dwingt je als het ware te kiezen wat je wilt: je oude patronen blijven volgen of een nieuwe keuze maken.

Positieve over-alls die je kunt aantrekken
Naast de weerstanden die we uittrekken gaan we positieve over-alls, zoals onder andere talenten en positieve eigenschappen die je versterken, aantrekken.

Voor training data etc. klik hier

Meer informatie? informeer bij Marianne Tel.416-314028 of info@dolfijnleven.nl>

top