Wat is Nieuwe Energie of Nieuw Bewustzijn?

De Nieuwe Energie en Het Nieuwe Bewustzijn gaan hand in hand.

Trilling maakt deel uit van de oude energie, zoals dingen die heen en weer trillen, vibreren. De Nieuwe Energie trilt niet maar breidt zich, op het zelfde moment, gelijkmatig uit in alle richtingen. Dit is werkelijk nieuw, het oude moet wijken. Nieuwe Energie is ongekend potentieel waarmee je gaat creren. De nieuwe energie wordt steeds mee geankerd op aarde, ofwel de energie daalt steeds meer in en dat gaat gepaard met een nieuw bewustzijn. De veranderingen in de wereld worden zichtbaar. Er is veel chaos in de wereld maar in een rap tempo worden mensen steeds bewuster van zichzelf. Mensen laten zich niet meer voorschrijven door de kerk en de cultuur hoe men moet leven. Men staakt de zoektocht buiten zichzelf en deze wordt naar binnen, in zichzelf, verlegd. Langzaam gaan mensen steeds meer open staan en gaan begrijpen dat God, de oerbron of oerenergie, hoe je deze energie ook noemen wilt, in jezelf aanwezig is. Dat jij k God bent, net als iedereen. We zijn hl, we zijn compleet en toch ervaren we het niet zo. Onze cultuur, maatschappij heeft ons geleerd oplossingen in de buitenwereld te zoeken in plaats van in ons innerlijk. Zoals de kerk ons heeft doen geloven dat God ergens hoog in de hemel is. Dat is zo ingesleten dat we vaak direct in de weerstand schieten als iemand tegen je zou zeggen dat jij k God bent, dat jij je leven zelf creert.

De reis van het zoeken kan nu eindigen. We mogen nu gaan ervaren. Tenminste als we er voor willen kiezen, Je mag ook verder zoeken als je dat wenst. In de Nieuwe Energie lijkt niets meer op het oude. Het gaat niet meer over uitdagingen, lijden of het zoeken naar antwoorden. Het gaat over expressie. Dat is wat God is, expressie, pure expressie. Als we de God in ons, die wij zijn, tot uitdrukking willen brengen, gaan we een heel nieuwe manier van leven ervaren. Dan gaan we ervaren dat alles moeiteloos naar ons toekomt. De Nieuwe Energie gaat over in een veilige ruimte thuiskomen bij jezelf, leven in het hier en nu en het leven van moment tot moment tot ontvouwing laten komen. Dit in totale liefde voor jezelf n de ander. De energie is veilig omdat het niet langer een duale energie is. Nieuwe Energie is in balans. Het bevat vier bestanddelen - het licht, het duister, het neutrale en het Christuszaad, allemaal in n. Het manlijke en het vrouwelijke is in balans herenigt. Uiteindelijk kom je in een staat van Bewustzijn die men het Christusbewustzijn noemt

Doch deze energie overkomt je niet, je kunt ervoor kiezen om in deze energie te leven en te werken. Als je verkiest om in het bewustzijn van de dualiteit (oude energie) te blijven, kies je automatisch om te blijven leven in conflicten.

In de Nieuwe Energie wordt niet meer ingegaan op de 'verhalen' van mensen, de verhalen achter de ziektes, achter een probleem. Alles wat er in het verleden is gebeurd is in wezen een verhaal. Je houdt er een gevoel aan over en die plaatjes met de bijbehorende concepten draag je, misschien al vele jaren, met je mee terwijl ze alleen maar beperkend werken. In de Nieuwe Energie wordt alleen naar het gevoel gekeken en je de vraag gesteld of je dat gevoel nog langer wilt ervaren.

Jij kunt dus kiezen, wil je het gevoel vasthouden of laten gaan, dat kan omdat jij het gevoel niet bnt maar omdat je het gevoel hbt. Niet meer en niet minder. Zo kun je de grootste drama's loslaten.

We gebruiken de adem en de dialoog met het lichaam, de zintuigen en evt. de copamethode, zo gaan we voorbij het denken en kom je in het Hier en Nu. Hierdoor word je je bewust van onder andere beperkende overtuigingen en kun je deze loslaten. We kijken wat er bij je leeft en we laten ontstaan wat wil ontstaan.

Nieuwe Energie is ook ruimte om te Zijn, ontspannen in Zijn (geen human doing maar human being) is bevrijdend en werkt verbindend vooral in de relatie met Jezelf. Het avontuur in jezelf is alle delen van jezelf accepteren en ervan houden. Zoveel van jezelf houden als je wilt dat anderen van jou houden.

De persoonlijkheid van de mens heeft de neiging zich alles toe te eigenen waarvan het denkt dat het zichzelf ermee kan verrijken. Alleen als je in de kern niet ok bent, zal er altijd graaien en proberen te bereiken zijn, om ok te worden. Doch in je kern ben je ok, jouw essentie is goddelijkheid, jouw goddelijke vonk. Ontspannen in God, in Zijn, is geen therapie, het gaat over accepteren dat jij mens n god bent, jouw mens zijn en jouw god zijn samen integreren in jouw lichaam in het hier en nu.

Dan ben je veilig in jezelf, alle veiligheid buiten jezelf is schijnheiligheid.

Meester in het Nieuwe Bewustzijn , je bent het al! Je bent al klaar, de antwoorden zijn allemaal al in je. Je mag het plezierige nemen. Velen voelen zichzelf geblokkeerd van het ware plezier, hebben vele, vele delen van zichzelf afgesloten. Enjoy, het Nieuwe Bewustzijn opent de deuren, je mag alles laten gaan wat je beperkt. Je mag worden wie jij ten diepste bent. Je mag kiezen voor geld en overvloed, gezondheid en verjonging. Jij bent de meester! Besluit wat je wilt en hoe dat je het wilt! Dat kan zowel individueel als in groepsverband.

Iedereen kan deelnemen aan deze groepen, er wordt individueel gekeken waar jij staat en wat belangrijk is voor jouw proces, voor jou als individu.

Voor wie? Voor mensen die willen leven in vrijheid zonder de beperkingen van het verleden. Wil je meer informatie klik dan op contact.
Kijk ook eens op www.ademacademie.nl

top