Meester module Spirituele groei:

Meesters van het Verre Oosten

Wat aan deze Meester module vooraf ging.
Ruim twintig jaar geleden kreeg ik dit boek cadeau en ik las het in één adem uit, ik vond het prachtig. Daarna heeft het ongeveer 10 jaar in de boekenkast gestaan.
In 1997 gingen we op vakantie en ik voelde een enorme drang om het bovenstaande boek mee te nemen. Ik had zoveel nieuwe boeken dat ik het thuis wilde laten en bovendien was de boekenkrat vol (alle leden van het gezin mochten één plastic box met speelgoed of boeken meenemen). De drang om de ‘Meesters’ mee te nemen werd steeds sterker en op het laatste moment heb ik een paar boeken verwisseld voor de ‘Meesters’. Ik was zelfs een beetje boos en ik was niet van plan het te lezen! Er waren teveel nieuwe boeken die mijn aandacht trokken.
De eerste week van de vakantie liet ik het links liggen. In de tweede week wilde ik het even door bladeren, ik had het immers al gelezen. Ik begon achter in het boek maar het sprak me zo aan dat ik het heel aandachtig heb gelezen. In dat voorjaar had ik een onvergetelijke ‘mystieke’ ervaring gehad (zie achtergrond) en het boek bracht me weken lang terug in een dergelijke soort ervaring. Het was de prachtigste vakantie! Langzaam zakte de ervaring weg en het boek kwam weer in de kast te staan, waar het tot deze zomer bleef.

Vakantie 2008:
Het gevoel dat het goed zou zijn om ‘de Meesters’ opnieuw te lezen bleef aanhouden. Nu had ik er wel oren naar want het zou automatisch een uitstekende vakantie worden. Maar wat er gebeurde had ik niet verwacht. Het bracht me op een andere manier bij mezelf en mijn ervaringen bovendien werd me nu duidelijk wat voor mogelijkheden het biedt. De vorige keren had ik niet begrepen wat ik, en men, er in de praktijk mee kan doen. Dit heeft alles te maken met het Nieuwe Hogere Bewustzijn of Nieuwe Energie, ook wel het Christus Bewustzijn genoemd. Het Christus bewustzijn is een staat van bewustzijn dat nu, in deze tijd, bereikt kan worden door iedereen. Het is echter een vrije persoonlijke keuze! We hoeven echter niet te wachten tot 2012 het gebeurt ‘nu’, als jij er klaar voor bent en ervoor kiest. Niemand anders kan het voor jou doen, ieder voor zich moet het besluit nemen (we hebben een vrije wil) en dan Gaan met die Banaan! We kunnen ieder levensprobleem oplossen!

Mij is duidelijk geworden dat het nu tijd is om dit boek voor zover mogelijk, te gaan vereenvoudigen, de onderdelen die ik nog niet deed in de praktijk te brengen en het te onderwijzen. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn! Eenvoud is een van de grootste deugden die er zijn! Het leven is niet moeilijk! We zijn op het verkeerde spoor geraakt op onze reis door het leven. We doen allerlei stations aan maar we zijn het directe contact met onze thuisbasis, de diepere zin van het leven, kwijtgeraakt.

Het Boek:
Het boek behoort tot een van de inspirerende en uitzonderlijke boeken op geestelijk gebied van de vorige eeuw.
In 1894 vertrekt er een groep wetenschappers op expeditie naar het Oosten. Zij komen toevalligerwijs in aanraking met de ‘Meesters van het Himalaya gebergte’. Zij mogen onderzoek doen en bewijzen verzamelen met betrekking tot hun leven en werkwijze. Ruim 3,5 jaar heeft dit onderzoek geduurd en de leden van de expeditie zijn in contact gekomen met hun uitzonderlijke wijsheid en vermogens. De meesters getuigen van een diep religieus inzicht, maar zij staan los van iedere kerk. Vermogens zoals Jezus ook had. Wij noemen dit wonderen. De Meesters bewijzen dat het geen wonderen geweest zijn, het zijn natuurwetten waaraan voldaan is. Wonderen zijn processen die wij nog niet begrijpen. Als wij aan deze natuurwetten voldoen dan kunnen wij nu, in deze tijd, dezelfde wonderen verrichten als Jezus deed.
De Meesters geven inzicht in deze wetten en ervaringen. Alles wat wij moeilijk en geheimzinnig vinden blijkt in feite eenvoudig te zijn. De geheimzinnigheid is gelegen in onze menselijke opvattingen van deze wetten. Het ware gebied van de mens is dat wij onbegrensde wezens zijn en dat tijd en plaats onmiddellijk overbrugbaar zijn.

Niet het sterfelijke zelf, het zelf dat wij kunnen zien, is in staat deze wonderen te verrichten. Het is dat wat wij God noemen, het diepere zelf of wel de IK-Ben, waar we ons op afstemmen. Zodra onze wil in overeenstemming is met de Goddelijke wil worden we een kanaal voor deze universele liefdes energie, en wordt het onmogelijke mogelijk!

Zij overwinnen alle moeilijkheden door hun bewustzijn er boven te verheffen en zijn op deze manier in staat om alle begrenzingen, die de mens in zijn sterfelijke Bewustzijn zichzelf heeft opgelegd, te boven te komen.
Zij laten ons zien dat wij zelf ons bewustzijn moeten verheffen. Het besluit nemen onszelf in elk opzicht te willen bevrijden en bereid zijn zelf ons werk te doen! Dan reiken zij ons de hand.

Het voornaamste wat de mens te leren heeft is voorgoed af te rekenen met psychische krachten en God rechtstreeks tot uitdrukking te brengen. Want alle psychische krachten zijn geschapen door onszelf en zij brengen ons op het verkeerde spoor. Psychische krachten zijn projecties van iets onverwerkts in ons leven. We projecteren onze innerlijke wereld naar buiten. Bijvoorbeeld een onverwerkte angst projecteren we bv op een spin en dan zeggen we dat we bang zijn voor spinnen. Als we maar niet in de buurt van een spin komen dan hebben we die angst niet meer. Dat is misleidend omdat we de (vaak onbewuste) angst weer op iets anders gaan projecteren en dan geven we, de persoon of het dier de schuld. Met andere woorden we moeten al onze overtuigingen (ook die projecteren we) angsten, etc. laten gaan. Pas als we zoveel van onszelf houden = onze hele buitenwereld ook liefde, omdat we dan alleen die liefde naar buiten projecteren. Dan (ervaren we) is er niets anders als liefde, is er geen gebrek maar overvloed en ervaren we alleen heelheid. Dan zijn we volmaakt vrij en brengen we God rechtstreeks tot uitdrukking, tot expressie in ons dagelijks leven.

Op die manier is het onmogelijk om ziek te zijn. Ziekte is in de eerste plaats niet wel-zijn, een afwezigheid van welzijn wat betekent: een aangename, vreugdevolle rust van de geest, die door de geest terug gespiegeld wordt en uit gedrukt in de stof, het lichaam.
Indien je echt compleet alle stukken van jezelf kunt accepteren en echt helemaal van jezelf houdt kun je niet ziek zijn, het lichaam zal zichzelf opnieuw balanceren, herstellen en zelfs gaan verjongen.

Het is niet meer de bedoeling door middel van therapie problemen of dat wat ons tegen houdt uit te werken maar om problemen en/of beperkingen te overstijgen! De meeste mensen zijn kuddedieren, er is ons geleerd te volgen in plaats van een leider te zijn. Nu gaat het erom om zelf de leider te worden van je eigen leven. Noodzakelijk is om in en op jezelf te vertrouwen.
Door bewuste keuzes te maken en je aandacht te focussen krijg je toegang tot onbeperkte mogelijkheden zodat je het onverwachte kunt gaan verwachten, toelaten in je leven!

Je hoeft geen enkele vooropleiding te hebben, wél wordt er van je verwacht dat je spiritueel gevorderd bent en je helemaal gaat om het Christus Bewustzijn toe te passen in je leven. Dat kun je niet in één stap. Het is een proces dat een andere manier van denken en leven vraagt. Jij bent je eigen regisseur in het spel dat jouw leven heet.
Als je werkelijk totaal vrij wil zijn in je leven, wat ook je omstandigheden mogen zijn, dan ligt hier een kans!

Niemand kan jou kronen tot Meester of Leraar Nieuw Bewustzijn, dat zou getuigen van hoogmoed waanzin. Je kroont jezelf als je daadwerkelijk zover bent.

Je kunt een Meester of Leraar zijn gewoon thuis en/of in je dagelijkse werk, anderen zullen daadwerkelijk mensen gaan onderwijzen of faciliteren. Je hebt daarvoor geen toestemming noch een certificaat nodig, al kun je wel een certificaat van deelname ontvangen.

Het boek is onze leidraad. Door middel van allerlei oefeningen, waarbij de adem als brug fungeert, gaan we de lessen van de Meesters inzichtelijk maken en het Christus(of Nieuw) bewustzijn integreren. Daarnaast gaan we niet alles van te voren invullen en we laten ontstaan wat op dat moment geschikt is voor de deelnemers zodat de oefeningen totaal afgestemd zijn op de groep.

De modules zullen voldoende afwisseling bieden, we gaan naast het ademen en allerlei oefeningen aan de slag met potlood en papier alsook met dans en vertraagde beweging.

NB.
Meester modules zijn uitsluitend toegankelijk voor spiritueel gevorderden. Er wordt verwacht dat je het boek gelezen hebt.
Advies: : één maal deel te nemen aan een transformatie ademdag ook als wederzijdse kennismaking voordat je inschrijft.

De meesters hebben aangegeven dat de training minimaal vier modules zal omvatten. Dit is nog niet precies vast te stellen en is mede afhankelijk van de deelnemers. In onderling overleg kunnen dit een of twee modules extra worden.

Voor meer informatie: Telefonisch Marianne 0416 - 314028 of info@ademacademie.nl


Voor training data etc. klik hier

top